Vizyon & Misyon

 

VİZYON

     Sağlık bilimleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan araştırmalar, üretilen bilimsel bilgi ve yetiştirilen bireyler ile tanınan seçkin bir enstitü olmaktır.

 

MİSYON

     Sağlık bilimleri alanında lisansüstü eğitim ve öğretimde;  insana, evrensel ve kültürel değerlere saygılı, etik ilkelere bağlı, uluslararası düzeyde bilimsel bilgi ve beceri birikimine sahip, yeniliklere açık, araştırıcı, sorgulayıcı, analitik ve eleştirel düşünceye sahip, sorun çözme ve iletişim becerilerine sahip ve yaşam boyu öğrenme bilinci gelişmiş nitelikli insan gücü yetiştirmektir 

Son Güncelleme: 2019-08-01 10:11:12
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2019