İÇ KONTROL

1-Konrol Ortamı Standartları

-İç Kontrol Komisyonu

KOS1-Etik Değerler ve Dürüstlük

-Etik Sözleşmesi

KOS2-Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

-Misyon-Vizyon

-Teşkilat Yapısı

-Hassas Görevler

-Personel Görev Dağılımı

KOS3- Personelin Yeterliği ve Performans Değerlendirme

-Performans Değerlendirme Formu

KOS4- Yetki Devri

-Yetki Devir Formu

2- Risk Değerlendirme

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

-Risk Belirleme ve Degerlendirme Formu

-Kurum Risk Haritası

-Risk Puan Tablosu

3- Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

-Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi

-Hizmet Envanteri

-Hizmet Standartları

-İş Akış Şeması

KFS3- Görevlerin Ayrılığı

-Görevlerin Ayrılığı

KFS4- Hiyerarşik Kontroller

-Hiyarerşik Kontroller

KFS5- Faaliyet Sürekliliği

-Görev Tanımları

-Görev Devri Formu

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

-Erişim Yetki Taahhütnamesi

4- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

BİS1- Bilgi ve İletişim

-Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4- Hata Usulsüzlük ve yolsuzlukların Bildirilmesi

-Personel Öneri Formu

-Şikayet Dilekçesi

-Tutanak

-Çalışan Öneri Formu

5- İzleme

İS1- İç Kontrolün Değerlendirilmesi

İS2- İç Denetim

-İç Kontrol Değerlendirme Formu

 


Son Güncelleme: 2019-12-03 09:38:02
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2020